Generelle betingelser

Salgsvilkårenes gyldighet

a) Salgsvilkårene gjelder for rettighetene og pliktene som oppstår mellom kunder (videre Kunden) og Freyanna OÜ (videre Freya) ved kjøp av varer.

b) I tillegg til disse vilkårene reguleres kjøp av produkter fra Freyas nettside av gjeldende kjøpslovgivning i Republikken Estland.

c) Freya forbeholder seg retten til å endre salgsvilkårene og -prisene. Slike endringer vil framgå på Freyas hjemmeside.

Priser

a) Prisene på Freyas nettbutikk er inklusive merverdiavgift 20%

b) Fraktkostnad er 8€ og utføres gjennom internasjonal post (Omniva). Pakken kan spores underveis.

d) Dersom en ordre er sendt før endring av salgsvilkår eller priser, er det vilkårene på tidspunktet for bestilling som regulerer det rettslige forholdet mellom Kunden og Freya.

 

Betalingsmåter

I nettbutikken er det mulig å betale straks etter bestilling med VISA eller MASTERCARD kredittkort. Betalingen utføres i euro (€).

 

Ikrafttreden

a) Salgsavtalen trer i kraft fra det øyeblikk hele salgssummen er kommet inn på Freyanna OÜ-s bankkonto.

 

Levering

a) Etter at salgsavtalen er i kraft (Kunden har betalt regningen) plukker Freya ordren og overleverer den til vår logistikkpartner for levering.

b) Leveringsfristene angitt på Freyas nettside gjelder fra tidspunktet regningen blir betalt.

c) For å unngå forsinket levering ber vi deg være nøyaktig med angivelse av leveringsopplysningene når du bestiller.

d) Forsendelser med transportskader på produktene men ikke på produktemballasjen vil bli erstattet for kunden. Dersom det viser seg umulig å erstatte produktet refunderer vi kostnaden for det skadde produktet.

e) Freya står ikke ansvarlig for forsinket levering dersom varene er overlevert vår logistikkpartner i tide for levering til kunde på angitt dag, men forsinkelsen er forårsaket av forhold som Freya ikke kunne påvirke eller forutse.