Üld- ja ostutingimused

Müügitingimuste kehtivus

a) Müügitingimused kehtivad Freya veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Freyanna OÜ (edaspidi Freya) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
b) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Freya veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
c) Freya jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Freya veebilehel.

Hinnad

a) Hinnad Freya veebipoes sisaldavad käibemaksu 20%
b) Transpordi hind vastavalt Kliendi valitud tarneviisile. SmartPost 2.99€, Omniva pakiautomaat 2.79€ ja Omniva standardpakk 3.07€.
d) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohandatakse Kliendi ja Freya vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

Makseviisid

E-poes on võimalik tasuda otse kõikide Eesti pankade kaudu peale tellimuse kinnitamist.
Maksed tehakse eurodes (€).

Müügilepingu jõustumine

a) Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Freyanna OÜ arveldusarvele.

Kohaletoimetamine

a) Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Freya tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
b) Freya veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
c) Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.
d) Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
e) Freya ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Freya ei saanud mõjutada või ette näha.

Tagastamisõigus

a) Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada. 
b) Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja rikkumata.
c) Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile kauba maksumus.
d) Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient. Freya kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
e) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressile freya@freya-aksessuaarid.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
f) Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

Vääramatu jõud

a) Freya ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Freya ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

a) Freya lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele. 
b) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Freya poolne ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

a) Freya vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
b) Freya ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
c) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist Freya kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Freya Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.
d) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile freya@freya-aksessuaarid.ee pretensioon kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
e) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
f) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.